Neurofeedback

Hjernen vår har en fantastisk evne til å lære nye ting så lenge den får feedback fra omgivelsene. På samme måte som en person ved hjelp av tilbakemelding fra sine sanser kan lære seg å balansere en sykkel, kan neurofeedback lære hjernen å regulere seg bedre ved hjelp av feedback.

Moderne utstyr

Vi har det nyeste utstyret på markedet, NeuroAmp II, og strever etter å holde oss oppdatert på det som skjer innen Neurofeedback verden over.


Vi holder oss oppdatert via internasjonale forum, deltar jevnlig på kurs og holder oss informert om ny forskning på behandlingsformen

Behandlingsform med brede bruksområder

Neurofeedback brukes for å redusere symptomer ved:


- Stress, angst og søvnvansker

- ADHD, oppmerksomhet- og konsentrasjonsvansker

- Tics-lidelser og andre nevropsykiatriske lidelser

- Depresjon og tvangstanker

- Problemer med emosjonsregulering (sinne og irritabilitet)

- Kronisk smerte som migrene, spenningshodepine, muskulære smerter og psykosomatisk relaterte magesmerter

- Peak/optimal performance

Terapeut med 10 års erfaring

Erik Solberg har flere års erfaring og har gjennomført mer enn 3000 neurofeedback-timer.


Han har blant annet arbeidet mye med barn og ungdom med nevropsykiatriske lidelser på Barn & Unges Potensial, en avtalepraksis i spesialist-helsetjenesten.
Velkommen til NeurofeedbackOslo

Steinerudterapeutene

NeurofeedbackOslo er en del av et terapifellesskap

Steinerudterapeutene er et terapifellesskap stiftet i 2012. Her tilbys solid kompetanse og erfaring innenfor ulike behandlingsfelt.Behandlingstilbudet inkluderer:

  • Kognitiv terapi
  • Psykomotorisk fysioterapi
  • Psykologtjeneste
  • Mindfulness meditasjon (MBSR og MBCT)
  • Kunst- og uttrykksterapi
  • Psykomotorisk terapi


Klinikken har to reserverte parkeringsplasser for dem som kjører til behandling.