Neurofeedback Oslo

Neurofeedback

Vår hjerne har en fantastisk evne til å lære nye ting så lenge den får feedback fra omgivelsene. På samme måte som en person ved hjelp av tilbakemelding fra sine sanser kan lære seg å balansere en sykkel, kan neurofeedback lære hjernen til å regulere seg bedre ved hjelp av feedback.

Moderne utstyr - NeuroAmp II

Vi bruker det nyeste utstyret på markedet og strever etter å være med på det som skjer innen neurofeedback verden over.


Vi holder oss oppdatert via internasjonale forum, deltar jevnlig på kurs og holder oss informert om ny forskning i feltet

Behandlingsform med brede bruksområder

Neurofeedback brukes for å redusere symptomer ved:


- Stress, angst og søvnvansker

- ADHD, oppmerksomhet og konsentrasjonsvansker

- Tics-lidelser og andre nevropsykiatriske lidelser

- Depresjon og tvangstanker

- Problemer med emosjonsregulering (sinne og irritabilitet)

- Kronisk smerte som migrene, spenningshodepine, muskulære smerter, psykosomatisk relaterte magesmerter

- Peak/optimal performance

Terapeut med 10 års erfaring

Erik Solberg har flere års erfaring, og har gjennomført mer enn 3000 neurofeedback-timer.


Han har blant annet jobbet på Barn & Unges Potensial, en avtalepraksis i spesialist-helsetjenesten, hvor han har jobbet med unge med nevropsykiatriske lidelser
Velkommen til NeurofeedbackOslo

Våre lokaler

Steinerudterapeutene

NeurofeedbackOslo er en del av et fellesskap

Steinerudterapeutene er et terapifellesskap stiftet i 2012. Her blir det tilbudt solid kompetanse og erfaring innenfor ulike behandlingsfelt.Behandlingstilbud inkluderer:

  • Kognitiv terapi
  • Psykomotorisk fysioterapi
  • Psykolog tjeneste
  • Mindfulness meditasjon (MBSR og MBCT)
  • Kunst- og uttrykksterapi
  • Psykomotorisk terapi


Klinikken har to reserverte parkeringsplasser for dem som kommer med bil

Åpningstider:

Tirsdag: kl 12.00-20.00

Onsdag: kl 09.00-16.00

Torsdag: kl 12.00-20.00

Fredag: kl 09.00-16.00