Neurofeedback Oslo

Neurofeedback


Tren hjernen til økt funksjon.

NEUROFEEDBACK OG ADHDADHD er en av tilstandene der effekten av neurofeedback er mest forsket på, og brukes som behandlingsmetode for ADHD i mange land over hele verden. Problemer med oppmerksomhet, impulsivitet og organisering kan hindre deg i å lykkes i jobb og hemme deg i fritidsaktiviteter og sosiale relasjoner. Når vi gjør neurofeedback trener vi hjernen til økt fungering gjennom å lokke hjernen inn i en våken og konsentrert sinnstemning. Dette gjøres gjennom et avansert dataspill som er koblet til ditt EEG (måling av hjerneaktivitet) i nåtid. 


Med neurofeedback korrigeres hjernens funksjon opptil 2000 ganger per treningssesjon. Over flere sesjoner vil hjernen lære seg en ny og bedre måte å fungere på. Når hjernen har trent på dette mange nok ganger vil den bruke det den ha lært uten trekk-hjelp fra programmet. Vi har gode resultater på lindring av symptomer på ADHD, og kunder rapporterer om økt funksjon på jobb og i hjemmet og bedre ro og livskvalitet. Flere har så god fungering at man kan redusere eller slutte på medisiner. Dette gir personer som opplever bivirkninger av medisinering et alternativ.Hvis endring i medisiner blir aktuelt bør dette gjøres i samråd med behandlende lege

HJERNEN VED ADHD

SKIFTE MELLOM AVSLAPPNING OG VÅKENHET


Personer med ADHD har vansker med oppmerksomhet og konsentrasjon. Dette skyldes måten hjernen fungerer på, og hvilke hjernebølger som dominerer hjerneaktiviteten


ADHD har ingenting med intelligens å gjøre, men gjør at hjernen trenger mer stimulanse for å skifte mellom avslapping og konsentrasjon. Dette fører til problemer når man skal sitte stille og konsentrere seg, og fører ofte til hyperaktiv atferd for å vekke hjernen til økt våkenhet.


Vi måler hjernens aktivitet med et EEG, som registerer de elektriske impulsene i hjernen, det vil si hjernebølger. Det viser seg at personer med ADHD har vansker med skiftet mellom avslappede hjernebølger (theta-bølger) til hjernebølger assosiert med våkenhet og konsentrasjon (beta-bølger).  Ved å trene neurofeedback kan vi lære hjernen til å gjøre disse skiftene lettere, og dermed forbedre konsentrasjonsevnen.

NEUROFEEDBACK I PRAKSIS


Neurofeedback lokker hjernen til å endre seg ved hjelp av et dataspill som baserer seg på ditt EEG i nåtid. Mer spesifikt belønner man endringen fra ukonsentrert til konsentrert funksjon. Dette blir belønnet ca 2000 ganger i løpet av en sesjon i real-tid.


Vi bruker hjernens naturlige tendens til å søke belønning for å engasjere den i spillet. Når hjernen fyller betingelsene for belønning vil dette gjenspeiles i spillet - spillet vil flyte bedre, fargene vil bli klarere, og lyden høy og fin. Det tar bare noen sekunder før hjernen merker at den kan påvirke spillet. Terapeuten kan endre betingelsene for belønning, og dermed endre hva vi ønsker å trene på. 


Dette betyr kort fortalt at hjernen må endre sin egen aktivitet for å opprettholde belønning i spillet.

BESTILL TIME


Å bestille time er enkelt med vårt online booking-system. 

Ta gjerne kontakt på email hvis du har spørsmål.

info@neurofeedbackoslo.noVelkommen til oss!

EFFEKT AV NEUROFEEDBACK PÅ ADHD


Hver kunde som oppsøker oss har forskjellige mål for treningen med neurofeedback. Det er forventet å oppnå økt konsentrasjon, og redusert impulsivitet og hyperaktivitet etter behandling med neurofeedback, men mange er forbauset over nytten trening av hjernen gir på forskjellige arenaer i livet. Dette ser vi ofte i form av bedre søvn, stressmestring og følelse av ro. 


Ved alle tilfeller vil det bli gjort målinger før,- og etter fullført behandlingsforløp. Målene for behandling er konkrete, klare og målbare slik at man kan evaluere om behandlingen er vellykket.

NEUROFEEDBACK VED NEUROFEEDBACK OSLO


Neurofeedback-terapeut Erik Solberg har 10 års erfaring innen neurofeedback, både i det offentlige og private helsevesenet.


Sammen vil vi finne frem en individualisert behandling basert på akkurat dine opplevelser, utfordringer og mål.


Behandlingene vil typisk bestå av 20-30 sesjoner neurofeedback, slik at varig effekt kan oppnås. De fleste opplever neurofeedback som en behagelig og effektiv behandlingsform.

Våre kunder forteller:

Trygg og god hjelp

Jeg kan ærlig si at neurofeedback har endret livet mitt. Jeg har fått en helt annen ro i kroppen og i hodet. Dette har gjort at jeg kan fokusere på alt jeg ønsker å oppnå fremover. Takk!

kvinne, 35

Følte meg hørt

Jeg var nervøs før min første time, men Erik tok meg godt imot. Jeg følte meg tatt på alvor under hele prosessen og var imponert over fokus på mine ønsker under hele behandlingen. Oppnådde de målene vi hadde satt og mer!

mann, 30

Fantastisk effekt

Fikk anbefalt Erik Solberg av en venn som hadde hatt god effekt av neurofeedback tidligere på ADHD. Jeg merker allerede forskjell på hvordan jeg fungerer på jobb!

kvinne, 26

Åpningstider:

Tirsdag: kl 12.00-20.00

Onsdag: kl 09.00-16.00

Torsdag: kl 12.00-20.00

Fredag: kl 09.00-16.00