Neurofeedback Oslo

Erik Solberg

Fra 2012 arbeidet jeg i en avtalepraksis innenfor spesialisthelsetjenesten, Barn og Unges Potensial. Arbeidsfokuset var nevropsykiatriske tilstander og jeg hadde tett samarbeid med overlege i psykiatri, Dr.Bodil Solberg og veileder og foreleser i neurofeedback, Erlend Solberg.


På klinikken var min jobb å behandle barn- og unge med bred problematikk, feks alvorlig angst, tourettes syndrom, autisme, ADHD, tvangslidelser, sinne-problematikk, kroniske smerter, søvnvansker og andre psykiske plager.


I 2018/2019 arbeidet jeg som vikar på en større klinikk i Oslo med både voksne og barn, før jeg i 2019 etablerte egen klinikk i terapifelleskap -NeurofeedbackOslo.

Jeg er et aktivt medlem og deladministrator i "Neurofeedback Skandinavia" som er et nettverk som samler neurofeedbackterapeuter fra hele Norden."Neurofeedback er under konstant utvikling og det er viktig med nettverk der terapeuter kan dele erfaringer, observasjoner og utveksle klinisk kompetanse"

Hverdagen byr på mange krav og utfordringer. Neurofeedback er en effektiv måte å hjelpe hjernen til å roe seg ned, forbedre funksjon, fokus og balanse. Jeg opptatt av å hjelpe mennesker med ulike utfordringer i hverdagen.


Neurofeedback er under konstant utvikling og jeg bruker mye tid på å utvikle meg selv i samme takt, om det måtte være den nyeste teknologien eller de kursene som må til å holde meg oppdatert.

Neurofeedback-terapeut

Utdanning

  • 2012 Clinical Course in Neurofeedback, Malmö, Sverig
  • 2013 Årsenhet i Psykologi, Bjørknes Høyskole, Oslo
  • 2015 Clinical Course in Neurofeedback, Malmö, Sverige
  • 2018 Advanced Theory and Practice of Neurofeedback, Woodland Hills, California , USA (Online konferanse)
  • 2019 Neurofeedback Advanced Course, München, Tyskland
  • 2019 Bachelor I Anvendt Psykolog, Bjørknes Høyskole, Oslo

Tidligere verv


  • 2012-2019 Barn & unges Potensial i Tvedestrand. Doktor Bodil Solbergs Barn & Ungdomspsykiatriske klinikk. Arbeidet med Neurofeedback fra juni til august, heltid
  • 2018-2019 neurofeedbackterapeut, deltid på Baldersklinikken i Oslo 2019
  • Neurofeedbackterapeut, Steinerudsterapeutene - NeurofeedbackOslo

Samarbeid

Nordic Center of Neurofeedback

Gunilla Radu

Sentral person når det kommer til neurofeedback skandinavia. Hun er sertifisert neurofeedback-terapeut fra EEG Info og driver innledende kurs i Neurofeedback i Sverige og Norge.

Barn og Unges Potensial

Erlend Solberg og Dr. Bodil Solberg

Klinikk som tilhører spesialisthelsetjenesten, og har driftavtale med Helfo og Helse Sør-øst.


Virksomheten er delt i to; en psykiatrisk avdeling og en neurofeedbackavdeling.

Steinerudterapeutene

Terapifellesskap

Stiftet i 2012. Vi tilbyr solid kompetanse og erfaring innenfor ulike behandlingsfelt


Forskjellige behandlingstilbud inkluderer: Kognitiv terapi, Psykomotorisk fysioterapi, Psykolog tjenester, Mindfulness meditasjon (MBSR og MBCT), Psykomotorisk terapi og Neurofeedback

Åpningstider:

Tirsdag: kl 12.00-20.00

Onsdag: kl 09.00-16.00

Torsdag: kl 12.00-20.00

Fredag: kl 09.00-16.00