Erik Solberg

Neurofeedback-terapeut

Fra 2012 arbeidet Erik i en avtalepraksis innenfor spesialisthelsetjenesten, Barn og Unges Potensial. Arbeidsfokuset var nevropsykiatriske tilstander og han hadde tett samarbeid med overlege i psykiatri, Dr. Bodil Solberg og foreleser i neurofeedback, Erlend Solberg som også veileder andre innenfor feltet.


På klinikken bestod Eriks arbeid i å behandle barn og unge med bred problematikk, deriblant lidelser som alvorlig angst, tourettes syndrom, autisme, ADHD, tvangslidelser, sinne-problematikk, kroniske smerter, søvnvansker og andre psykiske plager.


I 2018/2019 arbeidet Erik som vikar på en større klinikk i Oslo med både voksne og barn, før han i 2019 etablerte egen klinikk i terapifelleskap; NeurofeedbackOslo.

Erik er et aktivt medlem og deladministrator i Neurofeedback Skandinavia som er et nettverk som samler neurofeedbackterapeuter fra hele Norden."Neurofeedback er under konstant utvikling og det er viktig med ett nettverk der terapeuter kan dele erfaringer, observasjoner og utveksle klinisk kompetanse"

"Hverdagen byr på mange krav og utfordringer. Neurofeedback er en effektiv måte å hjelpe hjernen å roe seg ned, forbedre funksjon, fokus og balanse. Jeg er opptatt av å hjelpe mennesker med ulike utfordringer i hverdagen."

        Utdanning


  • 2012 Clinical Course in Neurofeedback, Malmö, Sverige
  • 2013 Årsenhet i Psykologi, Bjørknes Høyskole, Oslo
  • 2015 Clinical Course in Neurofeedback, Malmö, Sverige
  • 2018 Advanced Theory and Practice of Neurofeedback, Woodland Hills, California , USA (Online konferanse)
  • 2019 Neurofeedback Advanced Course, München, Tyskland
  • 2019 Bachelor I Anvendt Psykolog, Bjørknes Høyskole, Oslo

        Tidligere verv


  • 2012-2019 Barn & unges Potensial i Tvedestrand. Doktor Bodil Solbergs Barn & Ungdomspsykiatriske klinikk. Arbeidet med Neurofeedback fra juni til august, heltid
  • 2018-2019 neurofeedbackterapeut, deltid på Baldersklinikken i Oslo 2019
  • Neurofeedbackterapeut, Steinerudsterapeutene - NeurofeedbackOslo

Samarbeid

Nordic Center of Neurofeedback

Gunilla Radu

Sentral person når det kommer til neurofeedback skandinavia. Hun er sertifisert neurofeedback-terapeut fra EEG Info og driver innledende kurs i Neurofeedback i Sverige og Norge.

Barn og Unges Potensial

Erlend Solberg og Dr. Bodil Solberg

Klinikk som tilhører spesialisthelsetjenesten og har driftavtale med Helfo og Helse Sør-øst.


Virksomheten er delt i to; en psykiatrisk avdeling og en neurofeedbackavdeling.

STEINERUDTERAPEUTENE

Steinerudterapeutene

Terapifellesskap

Stiftet i 2012. Tilbyr solid kompetanse og erfaring innenfor ulike behandlingsfelt.


Forskjellige behandlingstilbud inkluderer: Kognitiv terapi, Psykomotorisk fysioterapi, Psykologtjenester, Mindfulness meditasjon (MBSR og MBCT), Psykomotorisk terapi og Neurofeedback