Hva er neurofeedback?

Hjernen vår har en fantastisk evne til å lære nye ting så lenge den får feedback fra omgivelsene. Neurofeedback blir ofte sammenlignet med å lære seg og sykle. På samme måte som en person ved hjelp av tilbakemelding fra sansene sine lærer seg hvordan man balanserer en sykkel, kan neurofeedback (NF) hjelpe hjernen å regulere seg bedre ved hjelp av feedback.

De fleste hjernefunksjoner kan man ikke påvirke direkte, de er styrt automatisk helt uten at man tenker over det. Om en slik funksjon ikke fungerer eller ikke arbeider som den skal kan det oppstå forstyrrelser i hverdagen. Slike dysreguleringer kan ligge til grunn for mange problematiske tilstander.


En metode som brukes til å lære oss om hjernens aktivitet er måling av hjernebølgene (EEG). Gjennom utviklingen av avansert utstyr og programvare er det nå mulig å påvirke og optimalisere eget EEG til å fungere på en bedre, mer fleksibel og balansert måte. Dette konseptet er kalt neurofeedback. Målet med behandlingen er konkrete og målbare forbedringer av livskvaliteten i hverdagen. Neurofeedback sammenlignes ofte med en slags "fysioterapi" for hjernen.


Behandlingsmetoden ble utviklet for mer enn 30 år siden og har vært gjenstand for intens utvikling og forskning. Den brukes i økende grad ved dysreguleringer i hjernen over hele verden.Hvem kan dra nytte?

En hvilken som helst hjerne kan trenes til å fungere bedre. Derfor kan mennesker i alle aldre og  uavhengig av mål dra nytte av NF-trening. Her er noen eksempler.

Nevropsykiatriske tilstander

For eksempel: ADHD, Tourettes syndrom, Bipolar lidelse og Autisme.

Stemningslidelser

For eksempel: Depresjon, problemer med emosjonsregulering som sinne, irritabilitet og opposisjonell atferd.

Angstlidelser og andre dysfunksjoner som er stressrelaterte

For eksempel: Stress, utbrenthet, prestasjonsangst, sosial angst, panikkangst, engstelse knyttet til lærevansker, atferdsproblemer, søvnvansker og PTSD.

Kronisk smerte

For eksempel: Migrene, spenningshodepine, muskulære smerter i nakke/skuldre og psykosomatisk relaterte magesmerter.

Peak performance

Mennesker som ønsker å optimalisere sin kognitive fungering for å strekke seg mot sitt ytterste potensiale kan også dra nytte av å trene hjernen. For eksempel: Musikere, atleter, ledere eller studenter med eksamensangst og konstrasjonsproblematikk. I tillegg kan neurofeedback brukes til dyp avslapning og meditasjon.

Neurofeedback bør ikke anses som en universalkur, men kan ses på som et komplementær-behandling eller støtte til andre tiltak som tilrettelegging, psykoterapi og farmakoterapi. Det er ikke uvanlig at man som et resultat av treningen må redusere, justere eller seponere medisinering. Det er da anbefalt å ha kontakt med en lege eller en profesjonell i feltet.


Det finnes ulike metoder av neurofeedback, selv om de bygger på samme grunnprinsipp. Det er viktig å finne en effektiv metode og en neurofeedback-terapeut som har komppetanse og erfaring innenfor det området som du søker behandling for.

Hvordan fungerer det?

Hvordan går man frem?


Før behandlingen starter begynner man med en nøye kartlegging av symptomene som ligger til grunn for behandlingsplanen. Det settes klare mål for hva man ønsker å oppnå med behandlingen, for å kunne evaluere resultatene utover i forhandlingsforløpet. Sensorer festes til hodebunnen og måler hjernebølgene (EEG). Det innebærer ikke noe som helst ubehag og det er ikke invaderende. Deretter spiller man et spill eller ser en film som styres helt av egen hjerneaktivitet. Spillet eller filmen vil bare fungere dersom hjernen oppfyller et antall kriterier som er satt av neurofeedback-terapeuten.

Hvorfor fungerer det?


Neurofeedback fungerer fordi hjernen interagerer ubevisst med det som presenteres foran den. Hjernen begynner raskt å samarbeide med spillet og det oppstår en såkalt feedback-loop. Terapeuten kan justere spillets betingelser etter tilbakemelding i samarbeid med individet som trener.

Hvor mange behandlinger?


I løpet av behandlingen blir hjernen gradvis bedre til å regulere seg, slik at man opplever at spillet eller filmen flyter jevnt og blir mer behagelig å se på. Målet er at symptombyrden skal reduseres betraktelig i hverdagen. Mange kan oppleve effekt under selve sesjonen, men for at effekten skal bli langvarig kreves flere neurofeedbacksesjoner. Forskning peker mot at rundt 20 sesjoner gir langvarig effekt, men dette er veldig individuelt, noen trenger mer og andre mindre.

Eksempel fokusering

Neurofeedback er et felt det forskes intensivt på over hele verden. Det er blant annet et anbefalt behandlingsalternativ for ADHD i de nasjonale retningslinjene i Tyskland og USA.

Individer som strever med oppmerksomhetsvansker møter mange hindringer og problemer i hverdagen. Med neurofeedback korrigeres denne oppmerksomhetssvikten opptil 2000 ganger på en treningssesjon, dette fører til at hjernen over tid kan lære å roe seg, fokusere bedre og opprettholde en mer balansert og adekvat funksjon.Interessert i forskningsresultater og studier på feltet?